Föreningen

Dokument

Stadgar för Villaföreningen Solbyn


Protokoll


Medborgarförslag

En av Villaföreningen Solbyns uppgifter är att vara områdets förlängda arm till Kristianstads kommun gällande frågor som rör området.


Medborgarförslag – Förslag om cykelväg på gamla järnvägen genom Hedentorp

Medborgarförslag – Förslag om övergångsställe vid busshållplatsen ”Hedentorp Falkvägen” utmed Åsumsvägen

Medborgarförslag – Förslag om väderskydd vid busshållplats Hedentorp-KalvholmsvägenStyrelsen 2019


Ordförande:

Johan Lindskog


Ledamöter:

Fredrik Hansson

Kerstin Persson

Eva Wrangborg 

Andreas Ilsjö

Davy Wester

Mats StenRevisorer:

Lazze Westergård

Åke Vedin


Valberedning:

Vakant


Webmaster:

Davy Wester